News:

SMF - Just Installed!

Main Menu

Regulation and Laws

Started by goverment, Mar 17, 2023, 11:03 PM

Previous topic - Next topic

goverment

Utvecklaren har inte angett att den är näringsidkare. Konsumenter i EU bör tänka på att konsumenträttigheter inte gäller för avtal mellan dig och denna utvecklare.

 :-*  :-*  :'(
1BzY1fHf4WNMYkGgVo9M5TSCBgF9fu19aY

Bitcoin wallet address.